Duże pieniądze dla Polski

Adam Szejnfeld , Europoseł Platformy Obywatelskiej  przygotował zbiorcze zestawienie wszystkich pieniędzy oraz programów pomocowych z których te pieniądze spłynęły i jeszcze popłyną na realizacje projektów rozwijających gospodarczo i ekonomicznie nasz kraj. Warto się przyjrzeć.

Prawie bilion zł dla Polski z Unii Europejskiej!
(Pomoc liczona od środków przedakcesyjnych do zakończenia bieżącej perspektywy finansowej.)
Fundusze przedakcesyjne dla Polski na lata 1990-2003
PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) – 3.9 mld EUR
SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) – 1.224 mld EUR
Fundusze przedakcesyjne dla Polski na lata 2000-2003
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) – 1.287 mld EUR
Fundusze strukturalne po przystąpieniu do UE
2004-2006 – (EFRR, EFS, EFOGR, FIOR, FS) 12.8 mld EUR
2007-2013 – (EFRR, EFS i FS) 67.3 mld EUR
2014-2020 – (EFRR, EFS, FS, EFMR i EFRROW) 86 mld EUR (łączna kwota na okres 2014-2020)
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
FS – Fundusz Spójności
EFOGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
FIOR – Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa
EFMR – Europejski Fundusz Morski i Rybacki
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Rolnictwo
WPR (Wspólna Polityka Rolna)
2005 – 2013 – 33 mld EUR (obejmuje płatności bezpośrednie + rozwój obszarów wiejskich)
2014-2020 – 23.4 mld EUR (obejmuje płatności bezpośrednie bez środków na rozwój obszarów wiejskich, bowiem rozwój obszarów wiejskich jest teraz objęty EFRROW na latach 2014-2020_.
• Rybołówstwo
2007-2013 Europejski Fundusz Rybacki – 734.1 mln EUR
Wsparcie w zakresie rybołówstwa był w budżecie funduszy strukturalnych w latach 2004- w FIOR a teraz na lata 2014-2020 jest w EFMR.
Research (Badania naukowe i innowacje)
2002 – 2006 Szósty Program Ramowy – 215 mln EUR
2007 – 2013 Siódmy Program Ramowy – 437 mln EUR
2014 – 2020 Horyzont 2020 – 217 mln EUR (stan na lipiec 2017)
Podsumowując: 3.9 mld + 1.224 mld + 1.287 mld + 12.8 mld + 67.3 mld + 86 mld + 33 mld
+ 23.4 mld + 734.1 mln + 215 mln + 437 mln + 217 mln = 230.514 mld EURO
Polska otrzymała więc i ma otrzymać łącznie do końca bieżącej perspektywy finansowej
wsparcie na kwotę: 230.514 mld EURO.


Opublikowano

w

przez

Tagi: