Droga do polityki

Natura Ślązaczki i temperament działaczki społecznej wyznaczyły moją ścieżkę zawodową i rolę w społeczeństwie. Zawodowym początkiem pracy dla społeczności lokalnej było objęcie stanowiska dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury w Krzanowicach. To dla mnie bardzo pozytywne, dobre i dające wiele radości i satysfakcji doświadczenie, zwłaszcza, że mogłam aktywnie uczestniczyć w tworzeniu się pierwszego, prawdziwego samorządu w wolnej Polsce. W latach 1992-96 byłam aktywną dziennikarką, a w konsekwencji objęłam funkcję redaktor naczelnej „Nowin Raciborskich”. Jednocześnie uzupełniałam wykształcenie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.W pracy dziennikarskiej pasjonowały mnie zagadnienia związane z prawnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej, integracją europejską oraz funduszami europejskimi.

nowiny

W roku 1996 rozpoczęłam pracę w samorządzie, najpierw jako naczelnik Wydziału Organizacyjnego, a wkrótce Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta w Raciborzu. Nadszedł rok 1997. Pamiętnej, tragicznej powodzi tysiąclecia nikt z nas nie zapomni. Był to dla wszystkich czas bardzo ciężkiej, aktywnej, ale i skutecznej pracy w sztabie kryzysowym. Tragedia, która dotknęła wiele rodzin, stała się dla nas imperatywem do natychmiastowego działania na rzecz poszkodowanych i odbudowy infrastruktury. Cel był jeden – pomóc potrzebującym jak najszybciej i jak najefektywniej! Z tym trudnym doświadczeniem związana była moja kolejna funkcja publiczna, zostałam doradcą w projekcie Banku Światowego na rzecz usuwania skutków i profilaktyki zagrożeń powodziowych.

urzad

W Urzędzie Miasta, wraz z bardzo młodymi wówczas ludźmi stworzyliśmy zespół specjalistów, który owocnie pozyskiwał tak potrzebne po powodzi poważne wsparcie finansowe. To wtedy Racibórz stał się krajowym liderem w pozyskiwaniu środków europejskich. Oto fragmenty mojego CV dotyczące tego czym zajmowałam się szefując obu wydziałom Urzędu Miasta:

Koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych, zarządzanie projektami, organizacja kontaktów i współpraca z MSP w zakresie wspólnych projektów,  tworzenie wspólnych z samorządem programów rozwoju MSP .Zarządzanie zasobami ludzkimi; tworzenie i wdrażanie systemu rekrutacji, oceny pracowników, systemu motywacyjnego. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji, public relations.

Satysfakcję z pracy w tym okresie  przyniosły mi wymienione również w tym CV osiągnięcia. Szczególnie cenię sobie  pozyskania w dobrym stylu europejskich pieniędzy z funduszy przedakcesyjnych na obwodnicę śródmiejską i „przebicie” ul. Pocztowej. Na owe czasy i biorąc pod uwagę sytuację, że nie byliśmy jeszcze członkami UE, to były duże pieniądze.  Taką radość dała mi również organizacja III Wojewódzkich Dożynek w Raciborzu. Część tej imprezy stanowił festiwal producentów żywności i prezentacje kuchni polskiej i czeskiej pod nazwą „Raciborskie Kulinaria '2002”.  W tych latach były to prekursorskie działania marketingowe i promocyjne, bo takie pomysły jak „Festiwal Śląskich Smaków” czy prezentacje kuchni regionalnych były jeszcze w powijakach.

plansza2-bis-mala-rgb-2

 

Osiągnięcia:

1.Efektywne starania o środki pomocowe; miedzy innymi:

– wdrożenie i realizacja programu Phare Odbudowa w wyniku którego uzyskano dofinansowanie, przeprowadzono i rozliczono ponad 80 projektów na rzecz małych przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i infrastruktury komunalnej

– nawiązanie współpracy z Duńską Agencją Ochrony Środowiska i przyznanie grantu rzeczowego na budowę kanalizacji i nowego ujęcia wody dla Raciborza

– samodzielne przygotowanie wniosku do programu Phare CBC na modernizację układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych, ocenionego przez panel ekspertów Władzy Wdrażającej na 97 punktów na 100 możliwych, dzięki czemu miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 mln euro

– opracowanie programu , przygotowanie wniosku, realizacja i rozliczenie projektu „W stronę partnerstwa. Przygotowanie młodzieży z dorzecza Górnej Odry do aktywnego uczestnictwa w procesie integracji europejskiej”, na który uzyskano grant w wysokości 50 tys.euro od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

2. Koordynowanie prac nad tworzeniem i realizacją strategii rozwoju miasta

3. Wdrożenie i koordynowanie realizacji Programu Partnerstwa Lokalnego aktywizującego grupy mieszkańców wokół małych projektów inwestycyjnych

4. Opracowanie koncepcji lokalnego produktu turystycznego i promocja walorów turystycznych miasta przy technicznej i finansowej współpracy lokalnych touroperatorów,

5. Przygotowanie programu, pozyskanie pozabudżetowego dofinansowania  i koordynowanie realizacji dużych przedsięwzięć promocyjnych miasta, między innymi III Dożynek   Województwa Śląskiego

logotypy-3

Zainteresowanie i praktyczną wiedzę o funduszach europejskich mogłam wykorzystać kierując analogicznym Wydziałem Rozwoju w Urzędzie Miasta  w Rybniku, a następnie Regionalnym Biurem Projektów Europejskich, będąc jednocześnie akredytowanym konsultantem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Byłam też współzałożycielem, a później prezesem Śląskiego Towarzystwa Gospodarczego Pro Europa – organizacji pozarządowej wspierającego lokalny rozwój i przedsiębiorczość.

Regionalne Biuro Projektów Europejskich profesjonalnie wspierało przedsiębiorców i samorządowców regionu w pozyskiwaniu europejskich funduszy pomocowych we wszystkich dziedzinach. Zbudowany tam zespół młodych fachowców wsparł moją działalność w ŚTG ProEuropa w staraniach (z sukcesem!) o grant na stworzenie punktu konsultacyjnego dla MSP, o czym mowa w powyższym wywiadzie. Następnie umożliwił we współdziałaniu z miastem wyznaczenie i realizację perspektywy dla zbudowania platformy współpracy biznesu polskiego i czeskiego. Uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt utworzenia w wyremontowanej  kamienicy  Polsko – Czeskiego Ośrodka Współpracy Gospodarczej. To również był mój projekt autorski. Więcej o projekcie, zadaniach i działalności Ośrodka w zamieszczonych prezentacjach.

do-preentacji-1bis-bis-1024x384bis

prezentacja-na-batorego-7-ver-3-ost-1

POLSKO – CZESKI OŚRODEK WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ W RACIBOR

pczowg_prezentacja

Ośrodek pod egidą Stowarzyszenia ProEuropa jako Punkt Konsultacyjny PARP działał w tym obiekcie do roku 2011, a częścią projektu związanego ze współpracą polsko  – czeską zarządzał raciborski magistrat.

2008_09.indd


Opublikowano

w

przez

Tagi: