Interpelacja poselska nr 25053 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotycząca programów „Ulga na strat” i „Mały ZUS plus” mających wspierać rozpoczynających jednoosobową dziłalność gospodarczą.

Interpelacja nr 25053 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Interpelacja nr 25053 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii-1 kopia

eda21d13f93a6e-thumb-1200-1024x680

 Opowiedź na interpelację nr 25053

odpowiedź na interpelację nr 25053 - 1