„Domagamy się powrotu i finansowania nauczania języka ojczystego w pierwotnym wymiarze” – doroczne zebranie delegatów DFK Woj. Śląskiego

Na dorocznym, pierwszym po okresie pandemii zebraniu sprawozdawczym delegatów Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców w Żernicy na zaproszenie Przewodniczącego Marcina Lippy wraz z posłem Mniejszości Niemieckiej Ryszardem Gallą reprezentowaliśmy Sejm RP, dając wyraz temu jak ważna dla rozwoju kraju i samego Śląska jest wielokulturowość, zaangażowanie społeczne i budowanie wspólnot.

Podsumowanie działalności za rok 2021 znalazło swój medialny wyraz w pięknie wydanej publikacji, która pokazała najważniejsze osiągnięcia Towarzystwa i realizowane kierunki działalności.

Spotkanie zdominowała także sprawa cięć finansowych dla samorządów gmin, które prowadzą szkoły z nauczaniem języka niemieckiego jako języka ojczystego oraz rozporządzenie ministra edukacji zmniejszające ilość godzin nauczania tego przedmiotu z 3 do 1 godz. tygodniowo. Na łamach tej witryny wielokrotnie o tym pisałam i domagałam się zmiany tej decyzji jako niezgodnej z konstytucją. O moich działaniach parlamentarnej w tej kwestii poinformowałam również zebranych.

Moje wystąpienie do obejrzenia i wysłuchania poniżej. Zapraszam !

Miło było również spotkać w Żernicy przedstawicieli Okręgu Raciborskiego DFK, okręgu gdzie ma siedzibę Śląskie DFK, krzanowiczankę Brygidę Abrahamczyk i Przewodniczącego Oddziału Raciborskiego – Waldemara Świerczka.

Oto krótka relacja fotograficzna ze spotkania w Żernicy


Opublikowano

w

,

przez