Moja interpelacja jest ponowieniem prośby o udostępnienie analiz eksperckich, na podstawie których dokonano zmian w KPGO 2022. Prośba moja dotyczy treści  interpelacji nr 19212 z dnia 02.2021 r. Oto ponowne pismo do ministerstwa klimatu i środowiska w tej sprawie, odpowiedź i przesłane w załącznikach opracowania.

Interpelacja ponowna 19212 do Ministra Klimatu i Środowiska o udostępnienie dokumentów związanych KPGO 2022

int 19212 ponowna min. klimatu . odpady

Nowa odpowiedź ministerstwa Klimatu i środowiska na interpelację 19212

odp 19212(2)

W załączeniu dokumenty – czytaj w pdf po kliknięciu print screenów pierwszych stron.

Raport ex-ante 29.6 uzup o nowy rozdział-1

Załącznik 1 18.5-1

Załącznik 2 19.5-1

Załącznik 3 18.5-1

Załącznik 4 19.5-1

Załącznik 5 18.5-1

Załącznik 6 18.5-1

Załącznik 7 18.5-1