Na posiedzeniu w dniu 22 lipca br. Debatowaliśmy nad sprawozdaniem  Komisji Ochrony Środowiska o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem 1250 ha gruntów leśnych. Chodzi o możliwość wymiany  tych gruntów na działki pod inwestycje. Chodzi tu także  o inwestycje w Jaworznie ( fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera) i w Stalowej Woli.  Jest wiele zastrzeżeń co do konstytucyjności ustawy oraz jej prawdziwych celów. Wypowiedziałam się w ramach oświadczenia klubowego oraz zgłosiłam dodatkowe zastrzeżenia w pytaniach. Poniżej moje wypowiedzi.