Wzięłam udział w programie telewizji rybnickiej TVT „Debata tygodnia”, w czasie której dziennikarka Anna Myćka wypytywała mnie i mojego interlokutora – posła Grzegorza Matusiaka o wyzwania jakie stoją przed Polską w związku z Unijnym pakietem Fit for 55 i związaną z nim koniecznością transformacji energetycznej.

Zapraszam do obejrzenia debaty