Zabrałam głos w imieniu Klubu Poselskiego Koalicji Obywatelskiej podczas debaty II czytania nowelizacji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dedykowanej działaniom związanym z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i infrastruktury kolejowej dla jego potrzeb.

Zwróciłam uwagę na groźne zapisy ustawy sięgające w przyszłość i mające charakter ustrojowy.

Ponadto rząd nie liczy się z postulatami zagrożonych wysiedleniami obywateli okazując im lekceważenie i ignorując protestujących.

Oto moje wypowiedzi.