Do realizacji coraz ambitniejszych światowych i europejskich celów redukcji emisji CO2 konieczne jest zamknięcie jednostek wytwórczych opalanych węglem brunatnym, co pociąga za sobą wielowątkowe pytanie, jak można zastąpić dotychczasowe moce wytwórcze. W przypadku Elektrowni Bełchatów, na którą składają się bloki odpowiadające za prawie 12% polskich mocy wytwórczych, oprócz skutków jej zamknięcia dla systemu energetycznego należy też rozważać kwestie społeczno-ekonomiczne. W tym celu należy określić, wyliczyć i porównać techniczne możliwości realizacji planowanych inwestycji, wpływ na klimat, koszty oraz wpływ rozważanych zmian na zatrudnienie. Właśnie w tym kontekście ClientEarth zleciło enervis energy advisors GmbH przeprowadzenie badania uwzględniającego ocenę energetyczno-ekonomiczną wariantów zastąpienia opalanej węglem brunatnym Elektrowni Bełchatów

W przygotowanym przez autorów scenariuszu odejścia od węgla poziom emisji CO2 obniża się o 38%, a inne emisje spadają o 42-64% w porównaniu ze scenariuszem odniesienia, przynosząc korzyści dla globalnego klimatu i zdrowia Polaków. Ważną rolę w tych spadkach odgrywa wcześniejsze wygaszenie Bełchatowa, które odpowiada za około 5% tej redukcji.

Cały raport do przeczytania po kliknięciu w link bądź w obrazek. 2019-08-27-ocena-mozliwosci-zastapienia-elektrowni-belchatow-ext-pl