Uczestniczyłam z racji obowiązków poselskich w ważnym posiedzeniu Rady Powiatu Wodzisławskiego. Porządek obrad przewidywał m.in. przedstawienie raportu z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025 i rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wodzisławskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

W tym kontekście zabrałam głos przedstawiając informację o aktualnych działaniach Parlamentu związanych z sytuacją finansową państwa i możliwościami finansowani przedsięwzięć planowanych na najbliższą przyszłość przez polskie samorządy. Mówiłam o pojawiających się zagrożeniach wynikających z prawdopodobnego braku pieniędzy z KPO i ograniczenia wpływu środków z Funduszu Spójności UE. A wszystko to na skutek nie przestrzegania przez państwo PiS unijnego czyli także naszego prawa.

Oto moja wypowiedź. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania:

Nagranie pochodzi z portalu esesja.pl