Czy obdarowany Ukrainiec musi zapłacić podatek od darowizny?

ТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ВНИЗУ!

Polacy w swoim solidarnościowym zrywie masowo ruszyli na pomoc Ukraińcom i Ukrainkom, uciekającym od piekła wojny. Wielu naszych rodaków przekazało swoim przyjaciołom niemałe darowizny. Pojawia się problem? Czy osoba obdarowana jest objęta obowiązkiem zapłacenia podatku?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje, że opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przewyższających określoną wartość. Jeśli nabywca jest osobą obcą w stosunku do darczyńcy, limit ten wynosi 4902 zł. W przypadku, gdy obdarowany otrzymał od tej samej osoby więcej niż jedną darowiznę, przy obliczaniu limitu należy zsumować ich łączną wartość z ostatnich pięciu lat.

Jeśli natomiast darowiznę otrzymaliście w Ukrainie – nie podlega ona opodatkowaniu, jeśli obdarowany w momencie zawarcia umowy darowizny nie miał w naszym kraju stałego miejsca pobytu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził wprost w interpretacji indywidualnej (0111-KDIB2-3.4015.100.2021.2.BB), że dotyczy to pieniędzy w gotówce, jak i przesłanych przekazem.

Поляки у своєму повстанні солідарності масово йшли на допомогу українцям та українцям, рятуючись від пекла війни. Багато наших земляків зробили чималі пожертви своїм друзям. З’являється проблема? Чи стане одержувач громадянином?

Закон про податок на спадщину та дарування вартості щодо майна та майнових прав, що використовуються для оновлення послуг. Якщо покупець є незнайомим для донорів, ліміт становить 4902 злотих. Якщо одержувач отримав більше однієї пожертви від однієї особи, при розрахунку ліміту додається їх загальна вартість за останні п’ять років.

З іншого боку, якщо ви отримали пожертву в Україні, на неї не поширюється зобов’язання щодо забезпечення, якщо дарована особа мала відбутися в країні походження. Національне управління податкової інформації прямо в індивідуальному тлумаченні (0111-KDIB2-3.4015.100.2021.2.BB) вказало, що це стосується грошей готівкою та директорів за переказом.


Opublikowano

w

,

przez