Polecam kolejny artykuł dr Huberta A. Janiszewskiego zamieszczony w Rzeczpospolitej.

Wszystko czytaj tutaj: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art38884881-hubert-a-janiszewski-ile-moglyby-kosztowac-leki-za-5-zlotych?fbclid=IwAR3xKW1XQ1vx5EDqzM_iVtr5w3lucrJPQL35-XPyGoyXfv7TuMaUJpqlygA

Hubert A. Janiszewski:

„Ile mogłyby kosztować „leki za 5 złotych”?

Jednym ze sztandarowych programów Lewicy jest naprawa publicznego systemu ochrony zdrowia, w tym owe „leki za 5 złotych”, czyli leki na receptę dla dzieci, emerytów, rencistów oraz kobiet w ciąży.

Publikacja: 01.08.2023 03:00

Hubert A Janiszewski

Warto dokonać szczegółowej – w miarę dostępu do wiarygodnych statystyk – analizy tego programu na tle obecnie funkcjonującego systemu. W tym przede wszystkim: ocenić potencjalny koszt programu, obejmującego – było nie było – około 6,5 miliona emerytów plus 2,5 miliona rencistów, około 9,5 miliona dzieci (do lat 18) oraz około 200 tysięcy (zapewne) kobiet w ciąży. Czyli w sumie około 18,7 miliona osób, które mogłyby potencjalnie korzystać z tego programu, co oznacza ponad 49 proc. całości populacji naszego kraju.

Cztery najbardziej newralgiczne grupy

Dla pełnego obrazu sytuacji przypomnijmy, że w 2021 roku wystawiono łącznie 425 mln (wszystkie dane statystyczne pochodzą ze Statista 2023 oraz „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 r.” – Ministerstwo Zdrowia i GUS) recept, z czego 94,4 proc. tzw e-recept. A wartość sprzedanych leków na receptę wyniosła 19,7 mld złotych, natomiast wartość refundacji – 8,1 mld złotych. Czyli własne wydatki pacjentów pochłonęły kwotę 11,6 mld złotych.

Program Lewicy zakłada dalej, iż wyżej wymienione cztery grupy potencjalnych pacjentów (renciści, emeryci, dzieci i kobiety w ciąży) powinny otrzymywać leki na receptę za darmo, a reszta populacji – po 5 złotych.

Statystyki Ministerstwa Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że przeciętny pacjent w 2021 roku wydawał 520 złotych na leki na receptę, w tym 305 złotych z własnej kieszeni.

Przy obecnej inflacji, w perspektywie dwóch–trzech lat te wydatki wzrosną ok. 30 proc., czyli do poziomu około 650 złotych.”

Więcej:

Autor jest ekonomistą, członkiem Polskiej Rady Biznesu i członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW.