Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aby do Sejmu pisemnie zgłaszali chęć swojej obecności podczas Wysłuchania Publicznego w sprawie wywłaszczeń po budowę CPK i linii Kolei Dużych Prędkości. O tym także mówiłam na konferencji.