Rządowej strategii dla górnictwa jeszcze nie ma, ale powstał jej projekt. Nie został jeszcze oficjalnie opublikowany. Byłoby jednak znacznie lepiej, gdyby powstała jedna strategia dla górnictwa i energetyki, tym bardziej, że lista kopałn do zamknięcia jest długa.
Ten dokument jest pełen sprzeczności, ocenia Rafał Zasuń z WysokieNapiecie.pl i podaje przykład: – Choć mamy zmniejszać udział węgla w miksie energetycznym, to jednocześnie w projekcie zapisano, że możliwe jest zwiększenie zużycia węgla kamiennego.
– Polskie górnictwo jest bardzo powiązane z energetyką, dlatego powinna powstać jedna strategia zarówno dla górnictwa jak i energetyki – mówi Rafał Zasuń w rozmowie z MarketNews24.
Wówczas okazałoby się jak wiele kopalń powinno zostać zamkniętych, a jest to długa lista. Jakie konkretnie kopalnie są najmniej, a jakie najbardziej zagrożone – o tym także mówi w materiale wideo ekspert WysokieNapiecie.pl.

Ponadto Portal WNP.pl zamieścił ciekawy artykuł:

„A jeśli zabraknie nam węgla…”

Cały czas pojawia się nurtujące wielu pytanie: czy na przestrzeni kolejnych lat polskie kopalnie będą w stanie zaopatrzyć w surowiec rodzimą elektroenergetykę oraz ciepłownictwo, czy też trzeba będzie się posiłkować coraz większym importem węgla.

wegiel2

W programie dla branży – o czym pisaliśmy już w portalu wnp.pl – przedstawiono prognozy zapotrzebowania krajowego rynku na węgiel kamienny w latach 2016-2030 (ostateczny kształt programu mógł się zmienić po naniesieniu korekt wynikających z wniesionych uwag do programu, w tym m.in. przez stronę społeczną.

Prognozę zużycia dość szczegółowo rozpisano w trzech scenariuszach: niskim, określającym minimalne zużycie węgla kamiennego; referencyjnym, w którym krajowy rynek węgla kamiennego utrzymuje zużycie na poziomie podobnym do obecnego oraz wysokim, który zakłada rozwój rynku dla węgla energetycznego w Polsce, przy stabilnym zużyciu węgla do koksowania.Przedstawione w scenariuszu niskim i wysokim prognozy, to graniczne wielkości zapotrzebowania. Z kolei scenariusz referencyjny stanowi ścieżkę pośrednią.

Jak zaznaczono w programie, wybór ścieżki zależał będzie od możliwości aktywizacji środków inwestycyjnych i środków pomocowych oraz narzędzi prawnych ukierunkowujących rozwój w pożądanym kierunku. Zaraz powstaje więc pytanie, czy znajdą się środki i skąd na realizację niezbędnych inwestycji w górnictwie.

Szczegóły scenariuszy tutaj: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/a-jesli-zabraknie-nam-wegla/h140mg