Poniżej fragmenty mojego wystąpienia na XXIX Sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Dotyczyły one spraw wynikających z bieżących działań rządu  w planowanej reformie szpitalnictwa a związanych z prowadzeniem, zarządzaniem i finansowaniem szpitali powiatowych. Złożyłam też informację o moich dotychczasowych działaniach wspierających pracowników poszkodowanych w wyniku likwidacji spółdzielni meblarskiej Rameta w Raciborzu oraz o rezultatach tych działań.

 

 

Przytaczam też moje wystąpienie podczas XXXII Sesji Rady Miasta Racibórz, które dotyczyło także  spraw przedstawionych radnym powiatowym, ale poszerzone zostało o informacje w sprawie przedsięwzięć legislacyjnych Ministerstwa Środowiska odnośnie gospodarki odpadami .