Argumenty PiS w sprawie weta do budżetu UE w opinii prof. Dariusza Rosatiego

Polecam zapoznanie się z  komentarzem  europosła  profesora Dariusza Rosatiego w sprawie weta wobec budżetu UE. PiS nie godzi się na powiązanie wypłat funduszy UE z praworządnością. Politycy PiS twierdzą, że Rozporządzenie Parlamentu i Rady narusza zasadę pewności prawa, bo wprowadza arbitralne i nieprecyzyjne kryteria na podstawie których nieprzychylni Polsce urzędnicy (stronniczej i nieobiektywnej) Komisji Europejskiej będą mogli blokować wypłaty funduszy i w ten sposób wywierać na Polskę presję polityczną, wreszcie twierdzą, że Rozporządzenie odbiera nam suwerenność. Profesor Rosati posługując się prawniczą analizą ustaleń unijnych rozprawia się z pisowską  argumentacją .  Wszystkie trzy argumenty są bezpodstawne i mają głównie cel propagandowy na użytek wewnętrznej walki politycznej. Cały artykuł – poniżej po kliknięciu w stronę tytułową.

Komentarz do decyzji rządu PiS o zawetowaniu budżetu UE

Komentarz do decyzji rządu PiS o zawetowaniu budżetu UE-1


Opublikowano

w

,

przez