Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji programu PiS „Czyste powietrze”. Uczestniczyłam w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw jakości powietrza, na której rozpatrzyliśmy Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania tego priorytetowego programu.

Na posiedzeniu Podkomisji wysłuchaliśmy również Informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2021 r.

Wniosek z tego posiedzenie płynie jeden – stan powietrza w Polsce mimo pojawienia się i „działania” programu nie poprawia się szybciej niż za czasów rządu PO-PSL.

Widać to wyraźnie na prezentacji przedstawionej posłom w trakcie posiedzenia.

Przypomnijmy, że deklarowana wartość programu „Czyste Powietrze” na 10 lat to 103 mld PLN, tymczasem po 3 latach zakontraktowano zaledwie 4,1% tej kwoty, a wypłacono jedynie 1,9% czyli niespełna 2 mld złotych.

Zapraszam do obejrzenia relacji z komisji oraz mojej wypowiedzi którą wygłosiłam kierując ją do Premiera RP w tej sprawie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odnawialnej