Instytut podjął inicjatywę ewidencji wycinek drzew w Polsce na skutek wprowadzenia „LEX SZYSZKO. Zapraszam do współpracy Informację można przesyłać na adresy: polskawtrocinach@instytutobywatelski.pl;spisdrzew@instytutobywatelski.pl