Debata o Odrze – politycy, eksperci i strona społeczna – aktualna sytuacja, oczekiwania i możliwości

12 marca we Wrocławskim Instytucie Kultury odbyła się debata o przyszłości Odry pod hasłem „Czas dla Odry”, która miała przynieść odpowiedź na pytanie: co dalej z Odrą? w obliczu zapowiadanej zmiany podejścia do gospodarki wodnej na Odrze na poziomie krajowym oraz działań samorządów z nadodrzańskich regionów.

Organizatorami debaty były: Fundacja EkoRozwoju i Koalicja Ratujmy Rzeki.

Spotkanie rozpoczęła debata panelowa prowadzona przez dziennikarkę Gazety wyborczej – Anitę Dmitruczuk, w której obok mnie wzięli udział: ekspert w Departamencie Strategii i Analiz Ministerstwa Klimatu i Środowiska Louis Courseau; Maciej Thorz, dyrektor departamentu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w ministerstwie infrastruktury; Mateusz Balcerowicz, zastępca prezesa Wód Polskich; prof. Robert Czerniawski – dyrektor IMGW oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej – Izabela Zygmunt.

Na pytanie co dzieje się w ustawodawstwie dotyczącym naprawy stanu wód w Odrze i ewentualnej nowelizacji pisowskiej specustawy odrzańskiej odpowiedziałam iż przygotowałam projekt ustawy „ratunkowej”, który zmieni zapisy specustawy i powstrzyma dalsze betonowanie Odry. Poza Inspekcją Wodną, zniknąć powinien też zapis ustawy z listą hydrotechnicznych inwestycji, które są z wielu względów nieuzasadnione.

Oto moja wypowiedź.

Padło też pytanie ze strony prowadzącej debatę: co jest nie tak w zarządzani wodami? Niepokój budzi rozproszenie kompetencji, co nie służy właściwemu gospodarowaniu tym naturalnym zasobem. W odpowiedzi powiedziałam o własnej inicjatywie w tej materii zgłaszanej na posiedzeniach sejmowej komisji środowiska.

W związku z wypowiedzią prezesa Balcerowicza o konieczności realizowania pewnych inwestycji , które są zapisane w specustawie odrzańskiej również zabrałam głos:

Na zakończenie debaty podsumowujące pytanie dotyczyło tego jaki uczestnicy dyskusji ( w domyśle: politycy) mają pomysł na to , by przywrócić Odrze dobry wizerunek zdrowej rzeki. Oto moja odpowiedź:

Program ramowy konferencji przewidywał również rekomendacje eksperckie w sprawach dalszych działań, związanych z różnymi aspektami polityki wobec Odry, rzek w ogóle i gospodarki wodą w Polsce.

11:00 – 11:20
Redukcja zanieczyszczenia i zasolenia Odry – rekomendacje zmian w prawie
Maria Włoskowicz – prawniczka, Fundacja Frank Bold

https://www.youtube.com/watch?v=uQm2W2G5Odc&t=565s

burst

11:20 – 11:40
Odra jako drożny korytarz ekologiczny –rekomendacje dla sieci obszarów chronionych wzdłuż Odry
Paweł Pawlaczyk – ekspert w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody; autor wytycznych w zakresie dobrych praktyk związanych z utrzymaniem rzek i gospodarką wodną;

https://www.youtube.com/watch?v=PFzfG2FuTDc

11:40 – 12:00
Rekomendacje dla ochrony gatunków
związanych z Odrą po katastrofie
prof. Roman Żurek – Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

https://www.youtube.com/watch?v=Hgkpja89pmI

12:50 – 13:10
Rekomendacje dla Odry i jej dorzecza na bazie
Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; analiza KPR w aktualizacji planów
zagospodarowania wodami

dr Ilona Biedroń – ekspert w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalista w zarządzaniu zasobami wodnymi

https://www.youtube.com/watch?v=C3_yXfxF1s0

13:10 – 13:30
Rekomendacje dla samorządów w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego
Roman Konieczny – ekspert ds. ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw. metod nietechnicznych, projektowania lokalnych systemów ostrzeżeń, budowy lokalnych planów ograniczania skutków powodzi

https://www.youtube.com/watch?v=SzDx5-af0_Y

13:30 – 13:50
Odra jako oś rozwoju – możliwości rozwoju nadrzecznej turystyki
Wanda Nowotarska – pełnomocniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. komunikacji rowerowej

https://www.youtube.com/watch?v=j_bWqEgfjjc&t=5s

13:50 – 14:10
Transport i żegluga na Odrze – perspektywy wykorzystania
Piotr Nieznański – ekspert i praktyk w zakresie rewitalizacji rzek i dolin rzecznych

https://www.youtube.com/watch?v=28W-8oJpk5w


Opublikowano

w

,

przez